Skoči do sadržaja
Mješovito osiguranje za slučaj smrti i doživljenja
Safe Life

Safe Life je program životnog osiguranja usmjeren na štednju za mirovinu, pomoću kojeg sebi osiguravate mirovinu za treću životnu dob, a istovremeno osiguravate od onih rizika koji bi mogli onemogućiti uspješan završetak takve štednje.
Široko osiguravajuće pokriće i prilagodljivost su prednosti programa Safe Life, pomoću kojih se sami pobrinete za svoju starost i sigurnost Vaše porodice.

Safe Life je jedinstveno osiguranje života kojim se pokriva:

 • doživljenje isteka polise osiguranja
 • smrt usljed bolesti
 • smrt kao posljedicu nesrećnog slučaja

Uz gore ponuđena pokrića ugovaranjem police SAFE LIFE stičete i dodatnu mogućnost - zaključivanje dodatnog osiguranja za slučaj radne nesposobnosti (AUZ).
Ugovaranjem ovog osiguranja GRAWE preuzima obavezu plaćanja premije osiguranja ukoliko osiguranik prije navršene 50-te godine života, zbog bolesti ili nezgode postane radno nesposoban duže od 42 dana.

Uslovi pod kojima možete zaključiti policu pо prоgrаmu SAFE LIFE:

 • Bez ljekarskog pregleda osobe sa navršenih 15 – 60 godina
 • Sa ljekarskim pregledom osobe od 60 – 65 godina
 • Maksimalna osigurana suma do 150.000,00 EUR
 • Na period od 10 do 40 godina, gornja granica isteka osiguranja je 75 godina života
 • Mogućnost skraćenja trajanja osiguranja
 • Plaćanje premije u skladu sa Vašim mogućnostima

Obračun naknade:

Ugovaraču osiguranja se isplaćuje:

1. Kod doživljenja:

 • cjelokupna suma životnog osiguranja
 • cjelokupna dobit


Nasljednicima se isplaćuje

2. U slučaju prirodne smrti (smrt usljed bolesti):

 • cjelokupna osigurana suma
 • dobit do tada ostvarena

Ukupno: 1 X osigurana suma + do tada ostvarena dobit


3. U slučaju smrti usljed nezgode:

 • cjelokupna suma dodatnog osiguranja nesrećnog slučaja (2 X osigurana suma)
 • cjelokupna suma osiguranja života (1 X osigurana suma)
 • dobit do tada ostvarena

Ukupno: 3 X osigurana suma + do tada ostvarena dobit

 

Uz tarifu Safe Life možete zaključiti i dodatno osiguranje od nezgode u dvije varijante :

1. UI2 Osigurana suma za trajnu invalidnost 18.125,00 EUR, bolnička dnevnica 12,00 EUR
2. UI4 Osigurana suma za trajnu invalidnost 36.250,00 EUR, bolnička dnevnica 24,00 EUR

Za lijepu starost potrebno je početi na vrijeme štediti.
Lijepu i ugodnu starost potrebno je na vrijeme osigurati.

Detaljnije informacije možete dobiti kod našeg ekskluzivnog partnera za ovu tarifu

SAFELIFE d.o.o.
I Krajiškog korpusa 39
78000 Banja Luka
Tel/Fax: +387 51 304 242
www.safelife.rs.ba

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...