Skoči do sadržaja
Informacije o obradi ličnih podataka

Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, podzakonskim aktima koji regulišu primjenu Zakona, kao i drugim važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka ili u vezi sa ostvarivanjem prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem licu za zaštitu ličnih podataka:

•           GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39, 78000 Banja Luka, JIB: 440088709001, sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka“

•           Tel. +387 (0)51 222 960

•           office.banjaluka@grawe.at

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...