Skoči do sadržaja
Neživotna osiguranja
Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

Razbojnike i provalnike ne voli niko. Ali, svi volimo osjećaj bezbjednosti.

Ponekad ni najsavremeniji sistemi obezbjeđenja ne mogu da zatvore vrata pred opasnosti provalne krađe i razbojništva. Zato su naša vrata reparacije štete uvijek širom otvorena.

Osiguranjem su obuhvaćeni:

 • Štete nastale odnošenjem uništenjem ili oštećenjem osigurane stvari
 • Štete nastale oštećenjem građevinskih dijelova, instalacija i opreme u kojima se nalaze osigurane stvari prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe odnosno razbojništva

Osiguranjem nisu obuhvaćeni:

 • Štete nastale uslijed prevare i pronevjere
 • Štete nastale uslijed obične krađe
 • Štete nastale uslijed posrednih gubitaka prouzrokovanih nastankom osiguranog slučaja (gubitak zarade, dangube i slično)
 • Štete nastale uslijed manjka utvrđenog popisom, čak i kada se manjak ustanovi prilikom popisa izvršenog poslije osiguranog slučaja

Osnovni osigurani rizici:

 • Izvršenje ili pokušaj provalne krađe
 • Izvršenje ili pokušaj razbojništva
 • Vandalizam u toku izvršenja

Ako se posebno ugovori, mogu biti osigurani:

 • Stvari radnika koji obavljaju posao na mjestu osiguranja
 • Stvari trećih lica primljene radi popravke, prerade, obrade, prodaje, najma, čuvanja, zaloga i slično
 • Novac i druga sredstva plaćanja i dragocjenosti za vrijeme manipulacije sa njima na uplatnim i prodajnim mjestima
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...