Skoči do sadržaja
Osiguranje na Vašoj strani
Grawe osiguranje a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 12. Zakona o osiguranju imovine i lica Ministarstvo finansija Republike Srpske je 06.07.2001 godine izdalo dozvolu za rad Akcionarskom društvu za osiguranje GRAWE Banja Luka. Rješenjem broj: U/I-1828/2001 I registarskim uloškom broj 4-2-00 od 15.10.2001 godine društvo je upisano u registar Osnovnog suda Banja Luka.

Osnovni kapital GRAWE OSIGURANJA AD iznosi 13.600.000 KM. Vlasnik 100% akcija je austrijsko osiguravajuće društvo GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG (skr. GRAWE) iz Graca. GRAWE OSIGURANJE AD je reosigurano preko matične kuće kod njemačkog reosiguranja Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft iz Minhena. Matična kuća GRAWE garantuje sigurnost da će u svakom trenutku obaveze iz ugovora o osiguranju biti izvršene.

Naš zadatak je da pružimo našim klijentima najviši nivo usluge. Pružamo usluge fizičkim licima, malim i srednjim preduzećima i samostalno zaposlenima.
Za nas, dobri odnosi sa klijentima zavise od naše sposobnosti da pružimo stručne, profesionalne savjete i ubrzamo pružanje usluga. Naša organizaciona struktura je zasnovana na željama klijenata i zahtjevima poslovanja. Osigurava našu sposobnost da pružimo klijentu savjet i da se brinemo za njega.

Dovođenjem novih uslova rada osiguranja na tržište, visoka tehnologija obrade, preuzete od glavnog osnivača, a sve ukomponovano u naše pravne propise, daje nam sigurnost da ćemo se u konkurenciji ostalih osiguravajućih društava uspešno nametnuti svojim načinom i kvalitetom rada!

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...