Skoči do sadržaja
Mješovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja sa jednokratnom uplatom premije
Grawe G11

Jednokratna uplata osiguranja života danas za sigurnu budućnost sutra!

 

GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka je kreiralo tarifu G11 da bi udovoljio zahtjevima svojih klijenata koji traže tarifu životnog osiguranja sa jednokratnom uplatom premije za cijelo trajanje osiguranja sa posebnim akcentom na štednju.

G11 je tarifa životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja sa jednokratnom uplatom premije za cijelo trajanje osiguranja sa posebnim akcentom na štednju, koja omogućava osiguraniku ugodnu i bezbrižnu starost. Po ovoj tarifi se naknada isplaćuje kako kako po doživljenju, tako i u slučaju smrti. Uz G11 danas osigurajte svoju sigurnu budućnost u narednim godinama.


Karakteristike tarife G11

  • Kod tarife životnog osiguranja G11 pokriće je u toku trajanja osiguranja uvijek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.
  • U slučaju doživljenja osiguranja osiguranik dobija jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti.
  • U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.
  • U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.

Naknada za slučaj doživljenja

Korisniku osiguranja se za slučaj doživljenja isplaćuje :

  • cjelokupna suma životnog osiguranja i
  • cjelokupna dobit ostvarena po isteku osiguranja

Isplata naknade se po želji ugovarača osiguranja isplaćuje jednokratno ili u vidu rente.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...