Skoči do sadržaja
Pomozite Vašoj djeci već danas da žive svoje snove
Grawe KIDS

Osiguranje života za decu po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi za novorođenče, kao i dijete sa najviše 14 godina starosti.

Trajanje osiguranja može biti najmanje 6 godina (3 godine za jednokratnu uplatu premije), a najduže do 25. godine života.
       

Ugovarač osiguranja kod osiguranja života za jdecu može biti roditelj, baka, deka, staratelj ili neko drugi. Osiguranik je isključivo dijete, a korisnik osiguranja po doživljenju je ugovarač osiguranja ili osiguranik - dijete,
ako je punoljetno u trenutku isplate naknade osiguranja.

 


Uz osiguranje po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi i dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti po sljedećim varijantama:

 

Naziv kombinacijeOsnovica za obračun invalidnosti (EUR)Bolnička dnevnica (EUR)Godišnja premija (EUR)
STAR5.000,004,0015,00
SUN10.000,008,0030,00

 

 

 

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...