Skoči do sadržaja
mother child
Osiguranje života za Vašu djecu

Grawe KIDS

Pomozite Vašoj djeci već danas da žive svoje snove
Grawe KIDS

Osiguranje života za decu po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi za novorođenče, kao i dijete sa najviše 14 godina starosti.

Trajanje osiguranja može biti najmanje 6 godina (3 godine za jednokratnu uplatu premije), a najduže do 25. godine života.
       

Ugovarač osiguranja kod osiguranja života za jdecu može biti roditelj, baka, deka, staratelj ili neko drugi. Osiguranik je isključivo dijete, a korisnik osiguranja po doživljenju je ugovarač osiguranja ili osiguranik - dijete,
ako je punoljetno u trenutku isplate naknade osiguranja.

 


Uz osiguranje po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi i dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti po sljedećim varijantama:

 

Naziv kombinacijeOsnovica za obračun invalidnosti (EUR)Bolnička dnevnica (EUR)Godišnja premija (EUR)
STAR5.000,004,0015,00
SUN10.000,008,0030,00

 

 

 

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...