Kontakt

I Krajiškog korpusa 39 78000 Banja Luka

Telefon: +387 51 222 960 Fax: +387 51 222 951 E-Mail: office.banjaluka@grawe.at
Inhalt:

GRAWE Kids

 
Pomozite Vašoj djeci već danas da žive svoje snove
 

GRAWE Kids

Osiguranje života za decu po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi za novorođenče, kao i dijete sa najviše 14 godina starosti.

Trajanje osiguranja može biti najmanje 6 godina (3 godine za jednokratnu uplatu premije), a najduže do 25. godine života.
       

Ugovarač osiguranja kod osiguranja života za jdecu može biti roditelj, baka, deka, staratelj ili neko drugi. Osiguranik je isključivo dijete, a korisnik osiguranja po doživljenju je ugovarač osiguranja ili osiguranik - dijete,
ako je punoljetno u trenutku isplate naknade osiguranja.


Uz osiguranje po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi i dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti po sljedećim varijantama:

Naziv kombinacije Osnovica za obračun invalidnosti (EUR) Bolnička dnevnica (EUR) Godišnja premija (EUR)
STAR 5.000,00 4,00 15,00
SUN 10.000,00 8,00 30,00