Inhalt:
Grawe ELITE 20 PLUS
a
Recommender Award 2013
a

GRAWE је peti put u rоku оd sedam gоdinа dоbitnik nаgrаdе „Recommender Award“, koju dodjeljuje Udružеnje аustriјskih prеduzеćа zа finаnsiје i mаrkеting.

28. maja 2013. godine je održana VII Recommender gala veče u Austrijskoj kontrolnoj banci, na kojoj je GRAWE nagrađeno u kategoriji „Osiguranja van regiona“ ocjenom „Izvrsnа оriјеntisаnоst prеmа kliјеntu."

 
Grawe PREMIUM
Sigurnost je osnova našeg života. Ukoliko želite sigurnost za sebe i svoju porodicu za slučaj doživljenja i smrti uz dodatno osiguranje smrti kao posljedice nesretnog slučaja onda je program klasičnog osiguranja života GRAWE PREMIUM pravi izbor za Vas.

GRAWE PREMIUM je tarifa klasičnog osiguranja života za slučaj doživljenja i smrti uz dodatno osiguranje smrti kao posljedice nesretnog slučaja. GRAWE PREMIUM je najbolja kombinacija osiguranja života i štednje kapitala kao neizostavne cjeline za bezbrižnu budućnost.

 
Kontakt

I Krajiškog korpusa 39, 78000 Banja Luka

+387 51 222 960 +387 51 222 951 office.banjaluka@grawe.at