Kontakt

I Krajiškog korpusa 39 78000 Banja Luka

Telefon: +387 51 222 960 Fax: +387 51 222 951 E-Mail: office.banjaluka@grawe.at
Inhalt:

Grawe AKTIV

 
Štednja i sigurnost - polisa osiguranja života za slučaj doživljenja i smrti
 

Aktivna ste, bezbrižna i nezavisna osoba? Želite li nastaviti sa tako lijepim stilom života, kako bi i Vaša starost bila u znaku aktivnosti, bezbrižnosti i nezavisnosti? Želite li program osiguranja sa većim osiguranim sumama i dužim trajanjem osiguranja? Sve su ovo karakteristike programa osiguranja GRAWE AKTIV.

GRAWE je po Vašoj mjeri skrojio program životnog osiguranja GRAWE AKTIV sa posebnim akcentom na štednju. Naknadu po GRAWE AKTIV isplaćujemo po doživljenju, ali i u slučaju smrti.

GRAWE AKTIV pogodnosti:

  • Dugoročna štednja – postupno stvaranje kapitala za sigurniju budućnost
  • Finansijska sigurnost – zaštita Vas i Vaše porodice za slučajeve invalidnosti i smrti
  • Dobit – uz naše profesionalno ulaganje sredstva koja ulažete donose Vam zaradu
  • Mjesečna renta - po isteku trajanja osiguranja (doživljenja), isplaćuje Vam se osigurana suma uvećana za dobit, koju možete pretvoriti u mjesečnu rentu

OBRAČUN NAKNADE

Ugovarač osiguranja dobija:

1. Kod doživljenja:

  • cjelokupnu sumu životnog osiguranja
  • cjelokupnu dobit


Nasljednici dobijaju:

2. U slučaju smrti:

  • cjelokupna suma životnog osiguranja
  • dio dobiti do tada ostvaren

 

Premija osiguranja se plaća do kraja osiguravajuće godine u kojoj je nastupila smrt osigurane osobe, a daljeg plaćanja nema.


Dodatna osiguranje uz GRAWE AKTIV

Uz životno osiguranje GRAWE AKTIV možete zaključiti dodatno osiguranje od nezgode koja za posljedicu ima trajnu invalidnost po jednoj od sljedećih kombinacija:

Naziv kombinacije Osnovica za obračun invalidnosti (EUR) Bolnička dnevnica (EUR) Godišnja premija (EUR)
UI 1 9.100,00 6,00 25,00
UI 2 18.125,00 12,00 50,00
UI 3 27.200,00 18,00 75,00
UI 4 36.250,00 24,00 100,00
UI 5 22.000,00 15,00 62,00
UI 6 44.000,00 30,00 123,00

Pokrivena je trajna invalidnost od 1% do 100%, a isplata slijedi u procentu od osnovice za izračun invalidnosti.
Isplata bolničkih dnevnica se može dobiti za maksimalno 365 dana u periodu od 2 godine.